دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

دیدگاه معامله‌گر

1.   اصولاً معامله‌گران از انواع مختلف نمودارها بر اساس چارچوب‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند. لازم است تأکید کنیم که برای تأیید الگو قیمت پایانی بایستی نقاطی خارج از خط گردن را بوجود آورند. پیشنهاد می‌شود که در این صورت از نمودار میله‌ای یا شمعی روزانه استفاده شود.

2.   در آرایش سر و شانه بسیاری از معامله‌گران مترصد آن هستند که پیش از جهش بزرگ قیمتها از خط گردن عبور کرده باشند. گزارشات قیمتی معمولاً بسیار گسترده‌اند و هر وقفه در آن امکان بازگشت دوباره قیمتها را مشکل می‌کند، همانطوری که امکان دارد بازار دوباره خط گردن را آزمون کند.

3.   در معدودی از بازارها که در آن معامله‌گران ریسک بالایی را می‌پذیرند خرید یا فروش (معامله) قبل از تلاقی خط گردن با قیمت انجام می‌شود و در نتیجه اگر بازار در خط گردن نفوذ کند سود بسیار بالایی خواهند برد. اگر بازار نتواند از خط گردن عبور کند آنگاه باید هرچه زودتر از بازار خارج شویم تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. اگرچه گردش پول بالا و نقدینگی پائین وضعیتی را به‌وجود می‌آورد که امکان انجام معامله را از معامله‌گران سلب می‌کند.

آرایش سر و شانه معکوس

روند افزایش :

اصلی ترین عمل ( نمودار ) مشخص کردن روند می باشد یک روند رو به افزایش در نتیجه حرکت قیمتها بصورت زیگ زاگ به طرف بالا است. که این در اثر افزایش فشار خریداران و کاهش پاسخ گویی فروشندگان است.یک روند روبه افزایش بوسیله کشیدن یک خط مستقیم از پایین ترین نقطه افزایش مشخص می شود و کانال یک روند با کشیدن یک خط موازی با کلیه روندهای روبه افزایش تا بالاترین نقطه آن مشخص می شود این خطوط کمک می کند که نقاطی که احتمال برگشت بازار است طراحی کنیم و پیش بینی کنیم این که این روندها تا چه حد ممکن است عادی یا خارق العاده باشند تا کنون بیشتر این طور بوده تا آن طور (خارق العاده). روندها نمایانگر نوسانات معمولی در بازار که بین ترس و اطمینان که در روان شناسی بازار ایجاد می شود می باشند و وقتی که یک خط روند شکسته می شود باید آن را بسیار جدی گرفت چون آن علامت این است که تعادل قبلی که از نظر عاطفی وجود داشت دیگر موجود نیست.

روند افزایشی 2:

در این جا مثال دیگری می آوریم که چرا شکست یک خط روند معمولی را نباید از نظر دور داشت در هر دو شکل نمایش داده شده در بالا نقاط سقوط اصلی همیشه در نتیجه شکست و پایین آمدن خط روند افزایش بوده است.

پیام مهمی که این اشکال به شما میدهد این است که گاهی اوقات سهامی را می خواهید و زمانی همان سهام را نمی خواهید حتی سرمایه گذاران بلند مدت می توانند از تجزیه و تحلیل ذاتی یک روند سود ببرند در حقیقت نظریه ورود و خروج از بازار براین اساس است که کدام راه احتمالا می تواند برای سرمایه گذاران دراز مدت سود بخش تر باشد چون مبالغ کوچک همیشه در هزینه های عملیاتی گم می شود گر چه سودهای آن حمایت می شود .

روند کاهشی :

روند روبه کاهش در نتیجه حرکت زیکزاک گونه قیمت ها در بازار به طرف پایین می باشد که این در نتیجه کاهش فشار خریداران و افزایش قدرت فروشندگان است. این روند کاهش بوسیله خط مستقیمی که از بالا ترین نقطه کاهش کشیده میشود نمایش داده میشود کانال کاهشی با ترسیم یک خط موازی با خطی که تمامی روندهای کاهشی را تا به انتها قطع می کند نمایش داده می شود این خطوط کانالی به طراحی اینکه در کجا روند هاممکن است برگردند کمک می کند.

با توجه به این نمودار و دیگر نمودار ها کاملا مشخص می شود که هیچ چیز ابدی نیست همینطور اقامت خوش و اقامت بد.

سهام شرکت UISدر سال 1981بعد از افزایش تقریبی به چهار برابر تا پایان سال1990   95%ارزش خود را از دست داد و دوباره در سال 1994 تا 700% یا هفت برابر قیمت بالا رفت.

روند کاهشی مثال 2:

در مثال بالا دو خط شکسته شده روندهای کاهشی باعث زیان می گردند ولی در یک مقایسه کوتاه .اما شکسته شدن خط سوم (خط ---)همان طور که در اواخر سال 1993دیده می شود انفجار عظیمی را به طرف بالا داشته است روندهای کاهشی دیگری در دوره های کوتاه مدت وجود دارد که باعث می شود سرمایه گذاران ------ کنند . اما ما برای شما یک میزان بزرگتری را به نمایش گذاشته ایم چون اهمیت دراز مدت را در آن داریم.

توجه:----- دو ردیف آخر نمودار در سال 1986و1992شاخص نمایانگر یک یورش وحشیانه می باشد.

حمایت و مقاومت:

حمایت و مقاومت وسیله خطهای افقی که بالاترین و پایین ترین نقاط رسم می گردد تعیین می شود.وقتی که قیمت بالای آن خط باشد نمایانگر حمایت مشخص است (خریداران)و وقتی که قیمت در پایین آن خط باشد نمایانگر مقاومت می باشد(که همان فروشندگان هستند). به محض اینکه خطوط حمایت و مقاومت شکسته شود انتظارات بر آن است که قیمت به طرف خط شکسته شده حرکت کند. به محض اینکه این شکستن ایجاد شد قیمت بایستی به طرف خلاف آن برگشته و ادامه مسیر بدهد.

خطوط حمایت و مقاومت غالبا به الگو های مشاورتی را توصیف می کنند مثل آن مورد که در سالهای بین 1977تا1983در شکل فوق نمایش داده شده هرچه بیشتر قیمت ها از خط برگشت داده شود این فرض متصور است که اتفاق قابل توجه ای به وقوع پیوسته است تا بالاخره در جایی خط قطع کند.

اگر حمایت از این قطع خط غافل شود این عبور از خط همانند یک مسابقه فوتبال خواهد شد اگر مقاومت نتواند جلوی این قطع خط را بگیرد(قیمت ها بالای خط مقاومت قرارگیرند)این شکست خط به عنوان یک ریزش در مد نظر قرارگرفته می شود و ترس زیادی قبل از شروع مسابقه بر فروشندگان مستولی می گردد.

حمایت و مقاومت مثال 2:

در مثال فوق می توانید مشاهده کنید که شکستن مقاومت در سال 1982توسط شرکت IBMاز سال 1979برنامه ریزی شده بود در سال 1992این حمایت برای مدتی ارایه گردید ولی به سرعت به طرف پایین شکسته شد و قیمت را به پایین ترین سطوح حمایتی سالهای 1974برگرداند و اجازه داد قیمت برای چندین سال متوالی زیر ضریب 80باقی مانده و روند تجاری در محدوده 80تا40ادامه یابد .

از نقطه نظر ایمنی یک بالا یا پایین رفتن قبلی باعث بوجود آوردن حمایت و مقاومت نمی شود . قیمت بایستی حداقل دو برابر از خط دور شود قبل از اینکه بتوان آنرا یک بازدارنده شناخت مگر آنکه علایم بالاوپایین رونده بعنوان حداقل و حداکثر تثبیت پیدا کند. اگر چه این تثبیت حداقل و حداکثر مبین حمایت و مقاومت نمی باشد .مقاومت و حمایت ممکن است که در این خطوط با یکدیگر مواجه شوند .