دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آموزش طراحی لباس

طراحی لباس
اندام انسان بدون شک یکی از اساسی ترین مو ضوعی ست که در زمینه طراحی لباس ایفای نقش می کند چرا که در ارتباطی تنگاتنگ لباس ها ویژه اندام ها و اندام ها در حکم اسکلت و چهار چوبی برای نگه داشتن لباس ها طراحی می شوند.از سوی دیگر همه نقاشان و طراحان اتفاق نظر دارند که"بدون شناخت لازم و کافی از ساختمان و فرم موجود در زیر لباس ها نا ممکن است بتوان اندامی را طراحی کرد که لباس به تن دارد".قطعا طراحان لباس که کار اختصاصی انها طراحی  اندام و لباس است بیش از هر چیز به این شناخت و اگاهی نیاز دارند.پس لازم  است قبل شروع طراحی لباس با اندام وتناسبات و حرکات بدن اشنا شده انهارا به صورت عملی تجربه کنیم وبعد به بحث طراحی لباس بپردازیم البته بحث طراحی اندام بحثی گستردست که در اینجا من به اندازه نیازبرای یک طراح اماتور به ان می پر دازم.
ابزار مورد نیاز برای طراحی اندام
1-مداد طراحی در دو شماره بی
۴واچ۲
2-اتود
3-کاغذ طراحی (ترجیحا مقوای فابریانو یا اشتنباخ)
4-پاکن
5-تخته طراحی 

6-محو کن

طراحی اندام
برای طراحی یک اندام متناسب مهمترین وسیله داشتن یک مقیاس درست و پیدا کردن اندازه سایرقسمت های بدن به ان است.طراحان بزرگ جهان پس از مطالعه فراوان این مقیاس را یافته و ان را معادل یک"سر" معرفی کرده اند."سر"به عنوان واحد اندازه گیری برای طراحی اندام دارای تناسبات طولی و عرضی ست که این تناسبات برای محاسبه طول و عرض قسمت ها به کار میرود .پس به یاد داشته باشید که اولین قدم در طراحی اندام طراحی یک "سر"متناسب است.
مراحل طراحی یک سر متناسب(به تصویرزیر دقت کنید)

 

1-یک خط فرضی عمودی رسم کنیدو ان را معادل  طول یک سر در نظر بگیرید.(برای مثال3 سانتی متر)
2-خط را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید.
3-عرض سر را به اندازه دو سومه طول ان دراولین قسمت خط طولی رسم کنید.(2سانتی متر در هر طرف 1 سانتی متر)
4-با قطر به دست امده که معادل عرض سر می باشد یک دایره رسم کنید.
5-ودر پایان با رسم بیضی برای فک و چانه فرم تخم مرغی سر حاصل می شود.
این مراحل را چندین بار تکرار کنید تا مهارت طراحی سر بدون اندازه گیری با خط کش را پیدا کنید.

اندازه و نسبت های یک اندام ایده ال از دیدگاه طراحان لباس اشخاصی در جامعه وجود دارند که از اندامی "ایده ال"برخوردارند.این اشخاص که دارای ظاهری متناسب بلند قد وخوش فرم هستند به عنوان مانکن معرفی می گردند.مانکن ها با اندام های ویژه موجب می شوند تا لباسی که پوشیده اند بسیار زیبا و شکیل به نظر برسد.از این رو در بین طراحان لباس طراحی اندام هایی با نسبت ها و فرم های  مشابه اندام مانکن ها مرسوم است.این نسبت ها به طور غیر واقعی معادل 8/5-9 یا حتی 10 سر محاسبه می شود(به تصویر دقت کنید)ولی خوب متناسبترین اندازه همان اندازه 8/5 سر است .که به یاد گیریه ان می پردازیم.