دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آموزش خیاطی مولر

آموزش خیاطی - درس 1 :

در این روش ما باید ابتدا اندازه های اصلی شخصی را که می خواهیم برایش لباس بدوزیم رو اندازه گیری کنیم که شامل موارد زیر می باشد و جدول شماره 1 بدست می آید :

1-       اندازه قد کل

2-       اندازه دور سینه

3-       اندازه دور کمر

4-       اندازه دور باسن

توضیح :

دور سینه : دورتادور سینه بدون اینکه تنگ یا گشاد باشد .

دور کمر : دورتادور فرورفته­ترین قسمت بدن با یک انگشت فاصله .

دور باسن : برجسته­ترین جای باسن ، نه تنگ و نه گشاد .

قد کل : از فرق سر تا پا بدون کفش که توسط گونیا اندازه­گیری می­شود . 

با توجه به مدل لباس یکی از جداول زیر را انتخاب می کنیم .

اگر بخواهیم لباس تنگ و چسبان باشد از جدول شماره 2 استفاده می کنیم و اگر بخواهیم لباس آزاد و نرمال از جدول شماره 3 استفاده می شود .

آموزش خیاطی :

ما برای رسم الگوی پایه اولیه نیاز به اندازه های فرعی داریم که از جداول زیر به دست می آید .

حال با استفاده از اندازه های اصلی باید اندازه های فرعی را بدست آوریم .

جدول شماره 2 مخصوص لباسهای تنگ و چسبان می باشد .

جدول شماره 2 :

اندازه های فرعی

:بلندی خط حلقه 

10.5سانت+ 10/1دور سینه

:بلندی بالاتنه پشت

1سانت -  4/1 قدکل

:بالاتنه پیش یا جلو

4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

:بلندی خط باسن

بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

:بلندی پشت یقه

2 سانت +  20/1 دور سینه

:بلندی مرکز سینه

2یا3 سانت + 4/1 دور سینه

2 : سینه های بزرگ

3 : سینه های کوچک

:تیره یا کارور پشت

5.5 سانت + 8/1 دور سینه

:تیره پیش(جلو)

4سانت – 4/1 دور سینه

:گشادی کف حلقه

1.5 سانت– 8/1 دور سینه

:قد لباس

70

جدول شماره 3 مخصوص لباسهای آزاد و نرمال می باشد .

جدول شماره 3 :

اندازه های فرعی

:بلندی خط حلقه

11.5سانت +10/1 دور سینه

:بلندی بالاتنه پشت

1سانت -  4/1 قدکل

: بالاتنه پیش یا جلو

4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

:بلندی خط باسن

بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

: بلندی پشت یقه

2 سانت +  20/1دور سینه

 : بلندی مرکز سینه

2یا3 سانت + 4/1دور سینه

2 : سینه های بزرگ

3 :سینه های کوچک

:تیره یا کارور پشت

6 سانت +  8/1 دور سینه

:تیره پیش(جلو)

2.5سانت –4/1دور سینه

:گشادی کف حلقه

8/1 دور سینه

: قد لباس

70

نکاتی در مورد الگو

پهن کردن الگو روی پارچه :

1-       ابتدا الگوها را اتو می کنیم .

2-       ترکی پارچه را قیچی می کنیم .

3-       با توجه به خطوط عمودی در الگو ، باید این خطوط موازی با ترکی پارچه باشند .

4-       بعد با سنجاق الگو را روی پارچه محکم می کنیم .

طریقه انتقال الگو روی پارچه :

1-       بعد از سنجاق زدن اگو به پارچه با استفاده از کاربن الگو را روی پارچه پیاده می کنیم .

2-       جای پنسها و .... را رولت می کنیم .

3-       الگو را از روی پارچه برداشته و طرف دیگر را نیز مجدد رولت می کنیم .

روشهای دیگری برای انتقال الگو وجود دارد مانند کوک شل ، چرت و صابون .

خوب ، بعد از اینکه اندازه های اصلی رو گرفتیم و در جدول مورد نظر با توجه به نوع لباس مورد علاقه قرار دادیم و اعداد مربوطه را بدست آوردیم ، حال باید الگوی خام و اولیه را تهیه کنیم .

ما برای دوخت تمام لباسها ابتدا باید الگوی خام را تهیه کنیم و سپس مدل مورد نظرمون رو روی اون پیاده کنیم .

الگوی اولیه بالاتنه دارای شش مرحله است ، که به مرور زمان اون ها رو آماده می کنم .

مرحله اول الگوی اولیه بالاتنه :

خط عمود 1 را گونیا کنید . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود .

نقاط 2و3و4و5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم . از نقاط 3و4و5 هر کدام 2 سانت به طرف چپ رفته نقاط 6و7و8 بدست می­آید .

نقطه 6 را با خط صاف به 7و8 وصل می­کنیم ، نقطه 6 را با خط صاف به نقطه 1 وصل کرده نقطه 9 (محل تلاقی خط افقی 2 ) بدست می­آید .