دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

طرز دوخت دامن کلوش

1-     ابتدا اندازه دور کمر را تقسیم بر 3 نمایید و آن را k بنامید.

2-     سپس برای مشخص نمودن اندازه شعاع کمر k/20 را بدست آورید و از k کم کنید.

3-     در این مرحله دو خط عمود بر هم بکشید به طوری که اندازه این دو خط می شود اندازه شعاع کمر به علاوه اندازه قد دامن

4-     حال نقاط کمر و قد دامن را مشخص کنید و آنرا به صورت نیم دایره بکشید.

 

5-     در اینجا می خواهیم نوعی دامن لنگی کلوش را آموزش بدهیم برای اینکار به روش زیر عمل می کنیم.

6-     دور کمر + اندازه میزانی که می خواهید روی پارچه قرار بگیرد *2 به علاوه میزان سجاف *2 به علاوه زاپاس = K

7-     R=K/2/3.14

8-     لذا روی پارچه یک دایره به شعاع R برای دور کمر و به طول قد دامن می کشیم.

9-     به طور مثال اگر دور کمر 60 سانت و میزان لنگی دامن 40 سانت باشد و سجاف را به میزان 4 سانت در نظر بگیریم با احتساب 1.5 سانت زاپاس بدست می آید.  K=60+40+4+1.5= 105.5    انگاه  R=105.5/2/3.14= 16.8

10- پس در ابتدا روی پارچه نیم دایره ای به شعاع 16.8 سانت بکشید و سپس نیم دایره به میزان 16.8 + قد دامن + 3 سانت به عنوان حاشیه پایین بکشید.

11- حال آنرا ببرید.

12- مقدار زاپاس را روی هر دو طرف مشخص کنید و اطو بزنید و سپس میزان سجاف را در نظر بگیرید اتو بزنید و برگردانید.

13-  سپس پایین دامن را بدوزید.

14- حال برای کمر دامن دور کمر را به علاوه دوبرابر میزان لنگی به علاوه زاپاس و سجاف که قبلا ایجاد کرده اید در نظر بگیرید به علاوه 2 سانت بیشتر برای حلقه ای که می خواهید به کمر وصل کنید با عرض 10 سانت و  آنرا ببرید و به آن لایه بزنید. سپس نواری دیگر به اندازه ۱۹ سانت و عرض ۹ سانت ببرید برای حلقه دامن .

15- حال مطابق شکل آنرا به دامن سنجاق کنید. سپس کمر را به دامن بدوزید و کمر بعدی را در قسمت بعدی به کمر دوخته شده به دامن بدوزید و اتو بزنید و بر گردانید و به دامن وصل کنید.

16- حال  حلقه را به کمر دامن وصل کنید .

17-  یک دکمه قابلمه یا گیره دامن به آن بدوزید.

18- دامن شما به پایان رسید.